„ХЕПАСИСТ“ е неправителствена, пациентска организация, създадена, за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита

Всяка година Сдружението организира множество безплатни скринингови изследвания за хепатит B и C. Изследванията се провеждат с бързи скринингови тестове, а резултатите излизат 5-10 мин. след пробовземането. 

Сдруженията за борба с хепатита „Хепасист“ и „ХепАктив“ стартираха през февруари 2015 г. програма за подкрепа на пациенти, страдащи от хепатит C, които се лекуват в програма за състрадателна употреба на медикаменти.

В рамките на програмата на Национална пациентска организация „Университет за пациенти“ през 2015 г. стартира факултет „Хепатит C”.

Визитка Проф. д-р Красимир Антонов, дмн, е ръководител на отделение „Диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии […]
Във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване на срока на обявената епидемична […]
За пореден път Върховният административен съд защити правата на пациентите с хепатит С, връщайки в действие предходните Изисквания за лечение […]
Магистратите постановяват още, че престоят в болница за процедурата, която има извънболнички алтернативи, увеличава риска от заразяване с COVID-19 Върховният […]
Translate »