Между 23 и 25 юни 2016 г. в Будапеща се проведе Втора среща на централно-европейското сътрудничество по хепатология. Медицински и здравно-икономически експерти анализираха финансовите аспекти и ефективността на разходите за чернодробните заболявания.

Във форума участваха представители на различни организации от Австрия, Турция, Испания, Великобритания, Германия и др. Д-р Станимир Хасърджиев, председател на „Хепасист“, представлява България и презентира темата за „Пациентската гледна точка в потенциалното елиминиране на хепатит С в Централна и Източна Европа“. Като основни пречки пред елиминирането на хепатит С в региона той посочи липсата на информация, на скрининг, на ефективно лечение за всички, на иновативни модели на финансиране и на национални стратегии.

Като добър пример в посока обединяване на усилията за осигуряване на по-добър достъп до лечение д-р Хасърджиев посочи проведената в началото на юни в София „Работна среща на министрите на здравеопазването от Централна и Източна Европа по въпросите на нарастващите предизвикателства в областта на лекарствената политика“ и подписаната по време на събитието Декларация за постигане на международно споразумение за преговори с фармацевтичната индустрия за по-справедливи цени на основните и скъпоструващите лекарства.

Translate »