Днес, 3 ноември 2017 г., приключва Световната хепатитна конференция на високо равнище в Сао Паоло, Бразилия. От българска страна представители бяха д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към Министерство на здравеопазването, д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и Силвана Лесидренска, председател на сдружение „Хепактив“.

Темата на Конференцията е: „Прилагане на Глобалната здравна стратегия за вирусен хепатит: Към елиминация на хепатита като обществена здравна заплаха“ (Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis (GHSS): Towards the elimination of hepatitis as a public health threat).Конференцията представлява мащабно глобално събитие, което се провежда на всеки две години и цели насърчаване на прогреса в политиките на борбата с вирусните хепатити.

Това е съвместна инициатива на Световната здравна организация и Световния хепатитен алианс, в сътрудничество с различни за всяка от срещите държави домакини.В хода на събитието участниците се обединиха около идеята за елиминирането на хепатит C до 2030 г. Конференцията ще приключи с приемането на Декларация от Сао Паоло в подкрепа на тези цели.

Категория:

Translate »