Вчера, 21.09.2016 г., бе обявено началото на конкурс „Свят без хепатит С“  за журналистически произведения, посветени на социалната значимост на заболяването и променили човешка съдба. Мисията на конкурса е да покаже пред обществото ни колко е важна подкрепата и информираността по наболели и общочовешки проблеми, да покаже, че съдбата на всеки един от нас може да се променя във всеки момент, с всяка нова мисъл, дума и действие.

Конкурсът се организира от Пациентско Сдружение „ХепАктив“,  Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и Академията за здравна журналистика. Журналистите ще могат да участват с публикации в печатни и онлайн медии, радио и телевизионни репортажи, предавания, фотографски материали и кинодокументалистика, посветени на темата за хепатит С, съобщиха организаторите.

„Основната идея на журналистическия конкурс „Свят без хепатит С“ е освен да дава съвременни знания и да допринася за формирането на нова обществена нагласа, и да показва, че въпреки страшната диагноза човек не е сам и може да бъде спасен, стига да има подкрепата на обществото и институциите.“, посочи Силвана Лесидренска, председател на Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“. По нейните думи хепатит С инфекцията е типичен пример за проблем, за който обществото знае малко и за това е важно да бъде намерен верният път за промяна в отношението към хората с това заболяване. „В публичното пространство има сериозен вакуум от ясна и точна информация, а заразените с вируса на хепатит С у нас не са никак малко – техният брой по оценката на експерти е между 100 000 и 110 000“ допълни д-р Станимир Хасърджиев от Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“.

Надеждата на организаторите е, че конкурсът в рамките на Академията за здравна журналистика  е един от начините да бъде стимулирана четвъртата власт да създава задълбочени и въздействащи произведения, които да допринесат за по-добрата информираност на обществото и за промяна в нагласата към хората с хепатит С. В конкурса могат да участват журналисти от всички медии, в това число и работещите  на свободна практика,  без ограничение в броя на материалите.

Членове на журито на конкурса ще бъдат:

Д-р Станимир Хасърджиев, председател  на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“;

Силвана Лесидренска, председател на Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“;

Проф. Крум Кацаров – гастроентеролог, председател на Българско дружество по гастроентерология;

Проф. Людмила Матева – гастроентеролог, председател  на Българска асоциация за изучаване на черния дроб;

Проф., д-р и д.ф.н., Иванка Мавродиева преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“   по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане;

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова – медиен психолог, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет;

Елена Цонева-Папуджиева – организатор на Академията за здравна журналистика.

Критериите, по които ще бъдат класирани произведенията, можете да намерите тук.

Срокът за представяне на материалите е от 20 септември до 20 ноември 2016 г. като изискването е те бъдат публикувани/излъчени в рамките на 12 месеца от 20 септември 2015 г. до 20 септември 2016 г.

Наградите са следните:

Първа награда – 1500  лв.

Втора награда – 1000 лв.

Трета награда – 500 лв.

Имената на победителите ще бъдат обявени в началото на месец декември по време на Конференцията „Софийски хепатологични дни“. В рамките на проявата ще бъдат връчени и наградите.

За допълнителна информация:

Елена Цонева – Папуджиева- ПР Експерт, PR Care

0878  865077, prcarebulgaria@gmail.com

Росяна Сотирова- ПР Експерт, PR Care

 0897  921690, prcarebulgaria@gmail.com

Translate »