Магистратите постановяват още, че престоят в болница за процедурата, която има извънболнички алтернативи, увеличава риска от […]
Translate »