„ХЕПАСИСТ“ – НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА е неправителствена, пациентска организация, създадена, за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита.

Основните цели на ХЕПАСИСТ са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА

  • Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани.
  • Осигуряване на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит и подпомагане на достъпа на членовете на Сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения.
  • Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на тази част от обществото, която е засегната от болестта хепатит.
  • Организиране на публични дискусии, пресконференции образователни програми и др. на членовете на Сдружението с всички заинтересовани лица или институции.
  • Провеждане на акции за приобщаване в обществото на хора боледували или боледуващи от хепатит, техните семейства и всички заинтересовани лица.
  • Участие в проекти на правителството и неправителствени организации в области, сходни с целите на Сдружението.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХЕПАТИТА

  • Събиране и предоставяне на информация относно хепатит и хепатитно болните.
  • Производство, печат и разпространяване на рекламни и информационни материали за борба с хепатит.
  • Привличане, обучение и назначаване на доброволци, необходими за изпълнение на целите на Сдружението.