В рамките на програмата на Национална пациентска организация „Университет за пациенти“ през 2015 г. стартира факултет „Хепатит C”.

Чрез УП „Вирусен хепатит C” се цели да бъдат постигнати следните резултати:

Да се изработи ефективен модел за подобряване на къмплайънса на пациентите с хепатит и по този начин да се ограничи възможността за прогресиране на заболяването;

  • Да се въвлекат всички страни в процеса на обучение на пациентите, което ще подобри диалога лекар-пациент и ще съдейства за минимизиране на негативните ефекти от болестта;
  • Да се обучат пациентите с хепатит C как да живеят пълноценно с това заболяване, как да го контролират и да ограничат рисковете за прогресирането му;
  • Да се обясни на пациентите значението на стриктното придържане към назначената от специалист терапия от гледна точка на пълноценното и ефективно лечение/контрол над заболяването;
  • Да се информират пациентите и техните близки относно възможностите за предпазване и ранно диагностициране на хепатита.

Очаквайте скоро допълнителна информация за инициативата!

Translate »