Засегнатите от хепатит В и С в България са немалък дял в сравнение с броя на […]
Мерките срещу COVID оказват пряко влияние на разпространяването на хепатита в страната, показва справка от НЦОЗА. […]
Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит […]
След близо осемгодишни усилия на граждански пациентски организации, правителството прие Национална програма за превенция и контрол […]
Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити в България за периода […]
  В специалното декемврийско издание на Капитал Здраве – „KОВарен разпад“, здравният журналист Десислава Николова проследява […]
Translate »