Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит […]
След близо осемгодишни усилия на граждански пациентски организации, правителството прие Национална програма за превенция и контрол […]
Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити в България за периода […]
  В специалното декемврийско издание на Капитал Здраве – „KОВарен разпад“, здравният журналист Десислава Николова проследява […]
Хората с декомпенсирана цироза трябва да бъдат с приоритет за ваксинирането за COVID-19, а имуносупресивната терапия […]
Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка и Заповеди №№ РД-01-20/15.01.2021г., и РД-01-52/26.01.2021г. на министъра […]
Translate »