Полк. проф. Крум Кацаров подчертава важността на това да се провеждат скринингови програми за хепатит С

Полк. проф. Крум Кацаров подчертава важността на това да се провеждат скринингови програми за хепатит С

Актуално, От медиите

Националният консултант по гастроентерология проф. Кацаров разяснява същността на заболяването хепатит С, което е безсимптомно заболяване. То рядко протича остро (едва в 8% от случаите) и може да бъде открито в ранен стадий.

Скрининговите програми пестят пари, затова трябва да се инвестира в тяхната реализация.
Повече информация по темата можете да откриете в проведеното с него интервю ТУК.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

От медиите

Считано от 16 октомври 2017 г., с актуализация на приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), се променя стойността, която Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за лекарствените продукти с международно непатентно наименование (INN) Tenofovir disoproxil. В рамките на тази актуализация се променя цената на лекарствения продукт Tenofovir disoproxil Mylan Film coated tablet 245 mg x 30, който е референт в групата. На практика това ще наложи доплащане от страна на пациентите за медикамента Viread film-coated tablet 245 mg x 30 – Gilead Sciences International Ltd., UK.

С цел недопускане прекъсване на лечението на пациентите със заболявания с МКБ  кодове B18.1,K74.0,K74.6 и своевременно осигуряване достъп до лекарствена терапия, по изключение е допустимо личните лекари, в действащите протоколи („Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“), с които е назначена и утвърдена терапия с лекарствения продукт  Viread film-coated tablet 245 mg x 30, да коригират НЗОК-кода и наименованието на лекарствения продукт. Тази възможност е допустима в случаите, при които  пациентите нямат възможност за доплащане и желаят терапията INN  Tenofovir disoproxil да бъде напълно безплатна.

При пациентите с действащи протоколи за лекарствен продукт с INN Tenofovir disoproxil и търговско наименование Viread film-coated tablet 245 mg x 30, за който ще се наложи  доплащане от страна на пациента, е необходимо да се извърши следното:

  1. При поредното месечно издаване на рецептурна бланка след 16 октомври 2017г., личният лекар следва да уведоми здравноосигуреното лице (ЗОЛ) за промяна в реимбурсната стойност и за необходимостта от доплащане, както и за наличието на друг лекарствен продукт със същия INN,  който е напълно безплатен за пациента. В случаите, когато ЗОЛ изрази желание за смяна на лекарствения продукт Viread film-coated tablet 245 mg x 30 поради невъзможност за доплащане, личният лекар следва да го уведоми, че е препоръчително смяната да се съгласува с лекуващия екип, издал протокола и проследяващ лечението;
  2. При изразено от страна на ЗОЛ информирано съгласие за смяна на лекарствения продукт  Viread film-coated tablet 245 mg x 30, с цел избягване на доплащане, съгласието се обективира с подписване на амбулаторния лист. В амбулаторния лист, в полето „назначена терапия“, личният лекар вписва, че лекарственият продукт се заменя поради изразено информирано съгласие на пациента, и нанася корекции в действащия „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ – променя НЗОК-кода и наименованието на лекарствения продукт. Върху отразената корекция е необходимо личният лекар да постави подпис и личния си печат;
  3. На рецептурната бланка личният лекар предписва лекарствения продукт, който е напълно безплатен, със съответстващите му реквизити – НЗОК-код и наименование на лекарствения продукт.

В случай на въпроси и неясноти, можете да се обаждате на телефонната линия на НСБХ „Хепасист“ на тел. 0700 10 515, както и да изпратите въпроса си към нашите медицински консултанти на doctor@hepasist.org, които са на разположение всеки работен ден от 11 до 17 ч.

Проф. Камен Плочев подкрепи кампанията за елиминиране на хепатита непосредствено след избирането си

Проф. Камен Плочев подкрепи кампанията за елиминиране на хепатита непосредствено след избирането си

От медиите

Г-н Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание, проф. Николай Петров, министър на здравеопазването, проф. Камен Плочев, управител на Националната здравноосигурителна каса, д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към НС, д-р Скендер Сила, представител на Световната здравна организация за България и много народни представители се включиха в информационната инициатива за отбелязване на Световния ден за борба с хепатита, като подкрепиха кампанията „Заедно срещу хепатита!“. Инициативата, която се организира от Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“, се състоя на 28 юли 2017 г. от 9:00 до 13:00 часа в сградата на Народното събрание.

Всички участници отправиха своите послания в подкрепа на каузата и се снимаха пред специалното пано, а част от тях споделиха обръщенията си и в своите лични Фейсбук страници. Сред посланията изпъкнаха призивите за обединяване на усилията в справяне с коварното заболяване и за необходимост от скринингови активности в тази насока.

В рамките на инициативата се проведе и среща с медиите, по време на която д-р Дариткова изрази подкрепата си за елиминацията на хепатита, като посочи, че подобни кампании за информираност на обществеността са ключа към успеха в справяне с различните социално-значими заболявания. Тя подчерта, че е необходимо да бъде продължен добрият модел за обединяване на усилията на всички заинтересовани страни, като е важно да бъде отделен необходимият бюджет от НЗОК за изследване и диагностика за хепатитите.

Представителят на Световната здравна организация за България д-р Скендер Сила изрази задоволството си от факта, че политици, пациенти и експерти се обединяват, за да намират заедно решения за справянето с това сериозно заболяване, което според данни на СЗО причинява по-голяма смъртност от тази на ХИВ/СПИН и се равнява на смъртността, дължаща се на туберкулозата. Според д-р Сила е важно всяка отделна държава да изготви свой план за действие срещу хепатита, който да имплементира ключовите моменти от създадената от СЗО стратегия за елиминиране на хепатита до 2030 г. По този начин се гарантира успех в борбата с това заболяване.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на НСБХ „Хепасист“, изрази благодарността си към Комисия по здравеопазването и Народното събрание, че за поредна година оказват подкрепа на пациентските организации в борбата с хепатита. Той подчерта, че „в България се реимбурсират на 100% всички съвременни терапии, които дават около 99% успеваемост на лечението. Проблемът е, че заболяването протича безсимптомно и за да бъдат открити болните навреме, трябва да се провеждат изследвания. Всички хора, които са имали кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г. трябва задължително да се тестват.“

Допълнителна информация

Кампанията „Заедно срещу хепатита“ се инициира от Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ по повод Световния ден за борба с хепатита 2017 г. Тя стартира на 13 юли 2017 г. с пресконференция, по време на която за първи път бяха обявени резултати от лечението на пациентите с хепатит С с безинтерефероновите терапии, които показват почти 99% успеваемост на лечението на база реална клинична практика. По време на медийното събитие стана ясно още, че НЗОК е договорила много добри отстъпки за лечението на всички нуждаещи се. През 2016 г. НЗОК е заплатила лечението на 411 здравноосигурени лица, за което е изразходвала сумата от около 38 милиона лева. През 2017 г. стойността на лечението е намалена още и до месец май 2017 г. за терапия на 575 пациенти НЗОК е заплатила почти същата сума, а посочените суми не включват значимите допълнителни отстъпки, които производителите са направили.

В рамките на кампанията стартираха и скринингови акции сред служители на предприятия, в които работят хора между 45 и 65 години. Тази възрастова група е изключително рискова, тъй като в нея попадат хора, които са имали кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г., когато кръвта и кръвните продукти не са били изследвани за вируса.

Кампанията „Заедно срещу хепатита“ може да бъде подкрепена от всеки във Фейсбук, като напише #NoHepBG и отправи своето лично послание за елиминация на хепатита.

Повече от 1000 души са получили достъп до безинтерфероновото лечение за хепатит С

Повече от 1000 души са получили достъп до безинтерфероновото лечение за хепатит С

От медиите

Днес, 13 юли 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в пресклуб БТА се проведе пресконференция във връзка с предстоящото отбелязване на Световния ден за борба с хепатита. Участие в събитието взеха:

  • д-р Елена Тотева, главен експерт в отдел „Медицински и лекарствени експертизи“ в Националната здравноосигурителна каса;
  • доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация в България;
  • проф. д-р Красимир Антонов, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология” в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;
  • доц. д-р Йордан Генов, завеждащ Трето отделение по хепатология в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”;
  • г-жа Снежана Георгиева, пациент с хепатит С, преминала лечение и излекувана;
  • д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“.

По време на пресконференцията доц. Йордан Генов представи информация за новостите в лечението на хепатит С и успехите на безинтерфероновите терапии, като по изнесени от него данни за периода 2016-2017 г. пациентите, включени в лечение с тези терапии в ИСУЛ, са 105, като от тях само 1 не се е повлиял.

Проф. д-р Красимир Антонов, сподели, че в клиниката на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ са преминали лечение 209 пациенти с различна степен на чернодробно увреждане, като 127 от тях, които са завършили пълния курс на лечението, са постигнали 100% изчистване на вируса. Останалите пациенти все още са на терапия, като се предполага, че процентът на повлиялите се ще бъде също толкова висок.

Според предоставени от д-р Радин Цонев данни (началник отделение по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда) успехите в лечението на пациентите с хепатит С са значителни, като в клиниката са преминали 193 пациента, а при 98 от тях се наблюдава траен вирусологичен отговор.

По време на събитието бяха изнесени за първи път данни за броя на хората в България, които са включени в лечение с безинтереферонови терапии, като д-р Елена Тотева, главен експерт в отдел „Медицински и лекарствени експертизи“ в НЗОК представи информация, според която до края на май 2017 г. повече от 1000 пациента реално се лекуват с безинтерферонови режими. Д-р Тотева подчерта, че именно поради съвместните усилия на всички заинтересовани страни и добрата колаборация с фармацевтичната индустрия е станало възможно да бъде осигурен достъп до лечение на повече пациенти.

Доц. Михаил Околийски представи част от акцентите в стратегията на СЗО за елиминация на хепатита до 2030 г., като според Регионалния план за действие се дефинират седем цели, които определят две основни насоки – акцент върху превенцията и лечението. По време на изложението си доц. Околийски представи и естеството на Програмна област „Вирусен хепатит“ в Двугодишното споразумение за сътрудничество между СЗО и МЗ, в рамките на която е започнат здравно-политическият диалог. Споразумението предвижда създаване на нормативна уредба, разпространяване на стратегическа информация и предоставяне на техническа помощ. Доц. Околийски акцентира върху нуждата от имплементиране на глобалната програма на регионално ниво чрез разписване на стратегически документ за България, който да е съобразен с нуждите на страната.

България се е ангажирала за създаването на Българска национална мултисекторна политика и стратегия за превенция и контрол на вирусния хепатит, базирани на локалния епидемиологичен контекст. Той подчерта, че към момента в България се наблюдава добър подход по отношение осигуряване на лечение на пациентите, като трябва същевременно да се акцентира върху превенцията и скрининга на заболяването.

„Примерът с лечението на хепатит C може да бъде посочен като модел за успех в осигуряването на достъп до иновативни терапии“, коментира д-р Хасърджиев и допълни, че „най-голямата бариера пред елиминацията на хепатит C в България, в момента, е липсата на скрининг“.

По време на пресконференцията беше предоставена информация за активностите, които НСБХ „Хепасист“ планира да реализира в рамките на кампанията за отбелязване на Световния ден за борба с хепатита – 28 юли. Акцент тази година е пославен върху диагностиката, с фокус върху възрастова група 40+, като рискови от гледна точка претърпели кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г. Именно затова ще се проведат скринингови акции сред служители в предприятия, като първата локация е завод „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“, където изследванията ще се състоят на 25 и 26 юли 2017 г. Допълнително, на 28 юли, ще се проведе информационна акция на територията на сградата на Народното събрание, която цели да привлече подкрепата на народните представители към световната кампания. Същевременно, като част от планираните активности е и стартирането на конкурс за журналисти, който цели да постави акцент върху необходимостта от скринингови програми, с цел елиминиране на хепатит.

След края на пресконференцията всички участници си направиха снимка пред специално създадено за кампанията пано, в унисон с визиите на Световния хепатитен алианс, като отправиха посланието си в подкрепа на пациентите с хепатит.

Всеки желаещ да подкрепи кампанията, може да го направи във Фейсбук като отправи своето лично послание за елиминация на хепатита в България. Посланието трябва да бъде придружено и от #NoHepBG.

Пациентите с хепатит B няма да доплащат за терапията си

Пациентите с хепатит B няма да доплащат за терапията си

От медиите

Пациентите с хепатит B, които приемат лекарственият продукт Viread, ще могат отново да ползват медикамента напълно безплатно, съобщиха от НЗОК.

Поради включено в позитивния лекарствен списък друго лекарство с по-ниска цена, което обаче липсваше от аптечната мрежа в България, временно пациентите с хепатит В трябваше да доплащат разликата в цената на Viread, което естествено доведе до напрежение сред пациентите. От Национална здравноосигурителна каса посочват, че по  изрично настояване на НЗОК, съвместно с компетентните институции, новият лекарствен продукт, който не е наличен в аптеките в страната, е заличен от списъка до осигуряването на регулярен внос на същия.

В резултат лекарственият продукт Viread, считано 1-ви април, отново ще се заплаща напълно от НЗОК, като това вече е отразено и в актуализирания аптечен софтуер. Здравноосигурените лица, на които валидността на рецептите с предписан им медикамент позволява, могат да го получат от аптеките от 1-ви април, когато той отново ще бъде напълно заплащан от НЗОК.

Ново проучване на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания

Ново проучване на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания

От медиите

Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA) проведе проучване сред пациентски организации от цяла Европа, което цели да направи оценка на националните политики на отделните държави по отношение на вирусните хепатити. В проучването участват членове на ELPA от 23 страни от Европа.

Според проучването България е сред 14-те държави в Европа, които имат национални стратегии за борба с хепатита. В страната ни обаче за жалост, все още не е приета разписаната стратегия и понастоящем не се изпълнява. Тези първоначални данни бяха изнесени във връзка с отбелязване на Световния ден за борба с хепатита. Пълните резултати от изследването ще бъдат популяризирани от ELPA през октомври 2016 г.

Световен ден за борба с хепатита

Световният ден за борба с хепатита се чества ежегодно от 2008 г. насам с различни инициативи в цял свят, като по традиция „Хепасист” взема активно участие в  отбелязването на събитието. Тазгодишното послание на кампанията – “Елиминацията на хепатита – следващото голямо постижение” се реферира към публикуваният през т.г. доклад на Световната здравна организация, който поставя редица стъпки, които страните от Европа трябва да предприемат по пътя към елиминация на заболяването.

Хепатитът е едно от най-коварните заболявания, тъй като поради липсата на ясни симптоми мнозина не знаят, че са заразени. Хроничните хепатити В и С крият сериозни рискове от тежки усложнения – ако не бъдат третирани, могат да доведат до цироза и рак на черния дроб. Усложненията, вследствие на цирозата, могат да бъдат смъртоносни, a ракът на черния дроб е почти винаги фатален. Според Световния хепатитен алианс всеки ден от хепатит умират 4 000 души.