HBs антиген – част от обвивката на вируса на хепатит В. Нарича се още Австралийски антиген. Открива се в кръвта около четири седмици след заразяването с хепатит В. При наличие на хроничен хепатит В продължава да се открива в кръвта повече от шест месеца.

Автоимунни възпаления – автоимунни възпаления възникват в резултат от действието на различни фактори – вируси, лекарства, наследствени фактори и други. Всички тези фактори променят структурата на клетките. В резултат имунната система на организма не разпознава клетките като свои и ги атакува. Така се образува автоимунно възпаление.

Автоимунни заболявания – заболявания, при които имунната система разрушава собствени тъкани и органи- напр. автоимунни хепатити, болест на Базедов, захарен диабет тип 1 и др.

Автоимунни процеси – заболявания, при които имунната система разрушава собствени тъкани и органи- напр. автоимунни хепатити, болест на Базедов, захарен диабет тип 1 и др.

Акупунктура – древен азиатски метод на лечение, при който се използват дълги игли. Те се забождат в определени точки на кожата.

Алергия – състояние, при което организмът реагира много бурно при среща с определени чужди вещества. Може да се прояви с обриви, кашлица, диария, рязко намаляване на кръвното налягане до шок.

Алфа – фетопротеин – това е белтък, който нормално се образува в големи количества в плода по време на развитието му в матката. След раждането количеството на алфа-фетопротеина намалява. Той се повишава при при някои видове рак – например при рак на черния дроб. Повишените нива на алфа-фетопротеин в кръвта на възрастни хора подсказват наличието на рак.

Амеба – едноклетъчен паразит, който най–често причинява обилна диария при заразения. Възможно е да се увреди и черният дроб.

Анорексия – болестно отслабване, в резултат на отказ да се приема храна. Анорексията е сериозно психично заболяване и изисква лечение от специалисти – психиатри, психолози и др.

Антивирусно лечение – това е лечение, при което се използват лекарства, насочени директно срещу вируса. Тези лекарства унищожават вирусните частици в организма и така водят до излекуване от вирусната инфекция.

Антиген – частица (напр. части от вируси, бактерии и други), която е чужда за човешкото тяло. Антигените се разпознават от имунната система и тя синтезира антитела срещу тях. Антителата имат способността да се свързват с антигените и да ги обезвреждат. Така организмът остава защитен от чужди частици – бактерии, вируси и др.

Антитяло – белтъчна молекула, която се образува от клетките на имунната система. Антителата разпознават чужди за организма частици (антигени) и ги обезвреждат. Антителата са специфични за всеки различен антиген.

Белтъци – те са основният градивен материал в организма. Изградени са от 20 аминокиселини. Повечето от тях могат да се синтезират в организма на човека от въглехидрати или мазнини. Тези, които не могат, са незаменими за човека и се приемат с храната. Богати на белтъци са: месо, риба, яйца, млечни продукти (сирене, кашкавал и др.), ядки и други.

Бяс – това е заболяване, което се причинява от вирус. Той се отделя със слюнката на заразени животни, най-често диви лисици, вълци, чакали и др. Човек се заразява, ако бъде ухапан от болно от бяс животно. Болестта протича с различна скорост при различните хора. Лечението е трудно и в повечето случаи без успех. Единствената профилактика е ваксината.Тя се прави по лекарска преценка.

Хепатит – хепатит е латинска дума, която означава възпаление на черния дроб, при което се разрушават клетките му.

Translate »