Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатит (18-25 ноември) се отбелязва за четвърта поредна година в Европа и в България. Инициативата цели да помогне на повече хора да узнаят своя ХИВ и хепатитен статус. Седмицата напомня, че периодичните изследвания за ХИВ и хепатит са единственият сигурен начин за елиминиране на късната диагностика на заболяванията, а по този начин могат да гарантират и по-ранно започване на лечение.

Безплатни изследвания за ХИВ/СПИН и хепатит C ще могат да си направят всички желаещи в София от 18 до 25 ноември, на адрес ул. Цар Самуил 111, при следния график: 18.11.2016 /петък/ 13:00-17:00 ч.; събота: 12:00-16:00 ч.; неделя: 12:00-16:00 ч.; понеделник: 8.30-13.30 ч.; вторник: 13:00-17:00 ч.; сряда: 13:00-17:00 ч.; четвъртък: 8.30-13.30 ч.; петък: 13:00-17:00 часа.

Във Варна изследванията ще се провеждат в Регионална здравна инспекция, ет. 5, кабинет 501 от 21 до 25 ноември, следния график: понеделник, сряда и петък от 9:00 до 16:00  (обедна почивка от 12:00 до 12:30) и вторник и четвъртък от 9:00 до 12:00.

В рамките на кампанията ще се проведат медийни събития и скринингови изследвания за ХИВ/СПИН в още четири града от страната – Пловдив, Плевен, Стара Загора и Благоевград, а на 9 декември в София ще се проведе експертна среща с лекари от цялата страна, работещи с пациенти, страдащи от ХИВ/СПИН.

Изследванията за ХИВ/СПИН и хепатит се провеждат с капка кръв от пръста или със слюнка, а резултатите излизат до 15 минути след пробовземането.

Факти за ХИВ/СПИН

В световен мащаб 36.7 милиона души живеят с ХИВ

Към декември 2015 г. – 17 млн. ХИВ-позитивни имат достъп до антиретровирусно лечение. За сравнение през 2010 г. едва 7.5 млн. души са имали достъп до терапия.

Към 2015 година – смъртните случаи, причинени от ХИВ са с 45% по-малко в сравнение с 2005 г.

Един от трима ХИВ-позитивни не знае за своето състояние[1]

Над 50% от всички ХИВ-позитивни лица са разбрали късно за своя статус[2]

Напредъкът в лечението на ХИВ/СПИН през последните 30 години превърна диагнозата от смъртна присъда в контролирано хронично състояние

Късната диагностика може да доведе до:[3]

Повишаване на смъртността

Повишаване на заболеваемостта

Повишаване на разходите за здравната система

Разпространение на ХИВ в Европа и България

2.5 милиона души живеят с ХИВ в Европейския регион на Световната здравна организация[4]*

В България, по данни на Министерство на здравеопазването, хората живеещи с ХИВ/СПИН са 2 383 души, като над 90% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в страната са се инфектирани по сексуален път.

В  последните години  се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. [5]

Лечение на ХИВ/СПИН

Съвременните постижения в лечението на ХИВ/СПИН могат да осигурят на хората, живеещи с вируса, добър живот за дълго време, стига да са били диагностицирани рано.

Доскорошната философия на лечението срещу СПИН беше то да започне при достигане на определени стойности на наситеност на вируса в организма, поради което десетки пациенти у нас трябваше да чакат месеци, за да отговорят на критериите.

През юни 2016 година Министерство на здравеопазването прие ново Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция и вече всеки диагностициран може да започне своето лечение. По този начин се подобрява качеството на живот и се предотвратява разпространението на инфекцията.

Диагностика

Късната диагностика води до повишаване на разпространението на ХИВ/СПИН, повишаване на смъртността и повишаване на разходите за здравната система.

Много от хората се притесняват да се изследват поради страх от резултата, стигма и дискриминация при наличие на положителен резултат.[6]

Проучване показва, че 95% от хората биха приели да си направят тест за ХИВ/СПИН, ако медицински специалист им го предложи.[7]

У нас изследвания за ХИВ/СПИН могат да се направят в почти всяка лаборатория, както и да се закупят от аптека. Изследванията може да се направят с венозна кръв, кръв от пръста или със слюнка. Тестването струва около 20 лв.

Всички желаещи могат да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ/СПИН в 19 кабинета в цялата страна. Допълнителна информация можете да намерите тук: http://www.aidsprogram.bg/information1-%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%9A%D0%98%D0%A1-43-bg.html

[1]ECDC/WHO, HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2015

[2]European late presenter working group: Late presentation of HIV infection: A consensus definition, HIV Medicine 2010;

Mocroft A et al. Risk Factors and Outcomes for Late Presentation for HIV-Positive Persons in Europe: Results from the Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe Study (COHERE). PLoS Med, 2013

[3]European late presenter working group: Late presentation of HIV infection: A consensus definition, HIV Medicine 2010;

Mocroft A et al. Risk Factors and Outcomes for Late Presentation for HIV-Positive Persons in Europe: Results from the Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe Study (COHERE). PLoS Med, 2013

4UNAIDS 2016 Factsheet

[5] http://www.aidsprogram.bg/static_info1.php?main=data

** Европейски регион на СЗО – Западна Европа (23 държави): Австрия, Андора, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Португалия, Сан Марино, Финландия, Франция, Швейцария, Швеция. Централна Европа (15 държави): Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Черна гора, Чехия. Източна Европа (15 държави): Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна.

[6] Deblonde J et al. Barriers to HIV testing in Europe: a systematic review. European Journal of Public Health, 2010, Vol. 20, No. 4, 422–432.

[7] HIV in Europe. HIV Indicator Conditions: Guidance for implementing HIV testing in adults in health care settings, 2012

http://www.catie.ca/en/pif/spring-2015/rapid-point-care-hiv-testing-review-evidence  August 2016

Категория:

Translate »