Днес, 9 февруари 2016 г., беше даден официалният старт на Национална информационна кампания „Ваксинко”. Това се случи в СБАЛАГ „Майчин дом” по време на Дискусионен форум „Васкините – обществени нагласи и научни факти”. Събитието беше открито от министъра на здравеопазването, д-р Петър Москов, и беше модерирано от главния държавен здравен инспектор, д-р Ангел Кунчев.

Национална информационна кампания „Ваксинко“ се организира от Национална пациентска организация, съвместно с Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, под патронажа на Министерство на здравеопазването и цели да насърчи спазването на Задължителния имунизационен календар и да покаже ползите за обществото и от препоръчителните имунизации. Идеята за кампанията беше инициирана по време на редовно заседание на Консултативен съвет „Партньорство за здраве“ на 16.07.2015 г.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Сдружение Национална пациентска организация, представи елементите на кампанията и предстоящите инициативи. Той обясни необходимостта от спазване на Задължителния имунизационен календар и подчерта необходимостта от актуална, достоверна и надеждна информация относно ваксините и тяхното приложение, за да могат родителите да се чувстват спокойни, че взимат най-правилното решение за своето дете. Ето защо в рамките на кампанията, съвместно с експерти от здравните институции, бяха създадени печатни информационни материали (флаери и плакати), които ще се разпространяват в здравните заведения в цялата страна, а фейсбук страницата https://www.facebook.com/vaksinko.bg и интернет сайтът www.vaksinko.bg ще дадат възможност на всички заинтересовани да зададат своите въпроси и да получат информацията, която ги интересува.

Целите на кампанията са да се предостави достъпна, достоверна и изчерпателна информация относно ваксините и ваксинопрофилактиката, да даде възможност на родителите да задават своите въпроси по темата, да се покажат ползите от придържането към Задължителния имунизационен календар, да се информира обществото относно опасностите при пропускане на задължителните имунизации, както и да се даде информация за възможностите за докладване на нежелани реакции.

Translate »