През 2013 г. Световната здравна организация и Световният хепатитен алианс реализираха доклада „Global Policy Report on the Prevention and Control of Viral Hepatitis in WHO Member States“, който се базира на проучване, направено сред държавните институции.

В продължение на миналогодишните си усилия, тази година Алиансът реализира доклад „Civil Society Report“, който се базира на проучване, направено сред неправителствени организации, работещи в сектора, като организациите трябваше да прегледат данните, предоставени от техните държавни институции и да отбележат дали са съгласни с тях.

Двата доклада дават възможност да се направи съпоставка между данните, предоставени от институциите, и тези, предоставени от неправителствените организации.

Данни за България могат да бъдат намерени и в двата Доклада, като „Хепасист“ беше една от оранизациите, които предоставиха данни за страната за „Civil Society Report.”

Докладите можете да свалите от тук:

http://global-report.worldhepatitisalliance.org/…/HEP_Globa…

http://global-report.worldhepatitisalliance.org/…/cs_report…

Категория:

Translate »