Комисията за защита на конкуренцията допусна предварително изпълнение на обществената поръчка на МЗ за медикаменти за ХИВ. Това стана с определение на КЗК от 10 май 2018 г. Така Здравното ведомство ще има възможност да получи медикаментите и да ги разпредели още преди окончателното произнасяне на регулаторния орган по жалбата на двете фирми.

Припомняме, две фармацевтични компании обжалваха избора на доставчик по няколко позиции от обществена поръчка на МЗ за доставка на лекарства. Една от обжалваните позиции е за медикамента Darunavir – антиретровирусен медикамент, единственият протеазен инхибитор, влизащ в съображение при изграждането на терапевтичен режим от първа линия за лечение на наивни HIV положителни възрастни пациенти (неприемащи антиретровирусни медикаменти) и деца над 3-годишна възраст. Към момента с това лекарство се лекуват 250 HIV положителни пациенти, при които е постигната трайна вирусна супресия и стабилен имунологичен статус.

Другият медикамент, чиято доставка е под заплаха заради обжалване, е Tenofovir disoproxil. Препаратът, в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти, е показан за лечение на възрастни, инфектирани с HIV-1 (човешки имунодефицитен вирус – 1). Продуктът е с показания както за наивни пациенти (неприемащи антиретровирусни медикаменти), така и за лечение на инфектирани с HIV-1 юноши на възраст 12 – 18 години, при които се изключва употребата на средства от първа линия поради резистентност към нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза или токсичност. Към момента с него се лекуват 31 HIV положителни пациенти, при които също е постигната трайна вирусна супресия (почти неоткриваем вирусен товар) и стабилен имунологичен статус.

Третият проблемен медикамент е комбиниран – Emtricitabine/Tenofovir disoproxil. Той е предвиден за антиретровирусна терапия за лечение на възрастни, инфектирани с HIV-1, както и на юноши, инфектирани с HIV-1, с резистентност към нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза или токсичност, изключващи възможността за употреба на средства от първа линия. Продуктът изгражда гръбнака на първа линия антиретровирусна терапия при HIV положителни пациенти. Към момента с него се лекуват 581 HIV положителни пациенти, което представлява близо 40% от пациентите на терапия у нас. При всички тях съответно е постигната трайна вирусна супресия и стабилен имунологичен статус.

Последната атакувана позиция е тази за доставка на Methadone. С него МЗ осигурява лечението на 2412 души със зависимост към опиоиди по 22 програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти.

Последната доставка на първите три препарата е от края на февруари 2018 г., а количествата са достатъчни едва до края на април 2018 г. Последната доставка на Methadone пък е от април 2018 г., но количеството е за седмица, а наличният резерв от медикамента е едва за три дни.

По тези причини недопускането на предварително изпълнение (преди окончателното решение на КЗК по жалбите на двете фармакомпании) ще застраши живота и здравето на пациентите, които се лекуват с тези медикаменти, посочва МЗ в аргументите си по искането за предварително изпълнение.

С определението на КЗК от 10 май Комисията допуска предварително изпълнение на обществената поръчка по трите обжалвани обособени позиции.

Определението на КЗК подлежи на обжалване пред ВАС.

Източик: zdrave.net

Категория:

Translate »