Комисия по здравеопазването към 43-тото Народно събрание на Република България, Българска асоциация за изучаване на черния дроб и Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”

организират кръгла маса на тема:

„Хепатитът: скрита епидемия или решим проблем?“ Европейският контекст и значимост на въвеждането на Национална програма за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в Р. България.

Събитието ще се състои на 5 март 2015 г., четвъртък, 14:30 часа, зала „Изток“ на Народното събрание.

По време на събитието ще бъдат представени следните теми:

  • „Проблемите на пациентите и европейските институции – Партньорство за достъп до качествени медицински грижи“

Г-н Андрей Ковачев – член на Европейския парламент (ЕП) и съпредседател на Група на евродепутатите, които ще работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествени медицински грижи

  • „Борбата с вирусните хепатити през погледа на Европейския парламент”

 Г-н Кристиан Бушой – представител на Република Румъния в Европейския парламент и председател на групата „Приятели на черния дроб“в ЕП

  • „Вирусните хепатити – тихата епидемия”

Проф. д-р Крум Кацаров – председател на Българско дружество по гастроентерология

  • „Какво ни струва лошият контрол на хроничните вирусни хепатити?“

Проф. Генка Петрова – ръководител на Катедра „Организация и икономика на фармацията“към МУ-София

  • Представяне на проект на Национална програма за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в Република България

Проф. д-р Людмила Матева, Национален консултант по гастроентерология

  • Национален регистър на пациентите с хепатит – значимост и възможности

Доц. д-р Йордан Генов, клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Translate »