Регионалната конференция „Скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения“ приключи с дискусионен панел и приемане на резолюция

Регионалната конференция „Скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения“ приключи с участието на г-жа Светлана Йорданова, зам.-министър на здравеопазването на Р България, която се включи в дискусионна сесия заедно с г-н Жан-Люк Сион, представител на Директорат „Здравеопазване и безопасност на храните” – звено С3 „Заплахи за здравето“, д-р Антонс Мозалевскис, представител на Световната здравна организация – Регион Европа, г-н Никос Дедес, председател на Европейската група за лечение на СПИН (EATG), г-жа Маринела Дебу, зам.-председател на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA) и д-р Станимир Хасърджиев, председател на „Хепасист”.

Участниците в конференцията и в дискусионния панел се обединиха около няколко ключови моменти, които са поставени като основа на непосредствено приетата резолюция: всички включени в конференцията държави са изправени пред сходни проблеми и предизвикателства, свързани с вирусните хепатити и ХИВ; поради факта, че тези държави са близки или съседни, е изключително важно да се реализира междудържавно сътрудничество и обмен на добри практики в сферата с акцент върху превенцията на тези социалнозначими заболявания; да се работи в посока промяна на нормативните и законовите системи на държавите с акцент уеднаквяване на достъпа на рисковите групи до навременна диагностика и лечение; изключително важно е междусекторното включване и участието на всички заинтересовани страни от гледна точка на елиминиране на тези заболявания в контекста на стратегиите на Световната здравна организация.

Приетата след дискусионния панел резолюция ще бъде представена на институциите по държави и ще послужи за основа на предстоящото председателство на Съвета на ЕС от Румъния в началото на 2019 г.

Допълнителна информация:

Регионалната конференция „Скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения” (Screening and prevention for viral hepatitis and HIV in CEE. Common challenges, joint solutions) се реализира под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС, Комисия по здравеопазването към Народното събрание и Министерство на здравеопазването на Р България, като организатори са Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и Българска асоциация за изучаване на черния дроб.

Конференцията събра на едно място над 80 участници, сред които представители на Европейската комисия – Директорат „Здравеопазване и безопасност на храните” – звено С3 Заплахи за здравето, членове на Европейския парламент, Световната здравна организация, представители на държавни институции, здравните власти и експерти, пациентски организации, журналисти и индустрия от десет държави от региона на Централна и Източна Европа – Румъния, Латвия, Полша, Унгария, Чехия, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Хърватска, Република Македония и България. В рамките на инициативата беше сложено началото на кампанията „Скъсай връзката с хепатита“.

 

 

Translate »