Днес, 16-ти февруари 2015 година, Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” отбелязва своя 10-годишен юбилей! Събитието ще бъде отбелязано с коктейл в Chocolate lounge bar (ул. Г. С. Раковски №193) от 17:30 ч., като за присъствие са поканени многобройните партньори и приятели на Сдружението, които през годините са спомогнали дейностите му в посока борбата с коварното заболяване.

През годините Сдружението работи в множество направления, сред които:

  • Подобряване на информираността на населението;
  • Осигуряване на безплатни скринингови изследвания;
  • Осигуряване на достъп до лечение и много други.

Сред най-значимите постижения на „Хепасист“ през годините се нареждат: борбата за заплащане на лечението от НЗОК на пациентите, страдащи от вирусни хепатити и отпадане на листи на чакащи за терапия; осигуряване на достъп до най-новите налични на световния пазар терапии в България; ангажиране на институциите с дебата за значимостта на изготвянето на единен Национален план за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение и спомагане за разписването му.

Като част от големите международни обединения в сферата – Световен хепатитен алианс и Европейска асоциация на пациентите с чернодробни заболявания, Сдружението следва световните препоръки в посока борбата с чернодробните заболявания, разпространява посланията на международните организации и взима активно участие в срещите на високо равнище.

От създаването си през 2005 г. „Хепасист“ е осъществил стотици акции за безплатни скринингови изследвания за хепатит B и C, благодарение на които бяха изследвани хиляди българи. Това помогна на мнозина да избегнат последиците от късната диагностика на заболяването и да започнат лечение по възможно най-бързия начин.

През годините Сдружението работи упорито в посока повишаване информираността на населението за заболяването и насърчаване на ваксинопрофилактиката чрез провеждане на периодични информационни кампании на национално ниво, организиране на пресконференции, кръгли маси, разпространение на печатни, видео, аудио и интернет материали.

Всички успехи на Сдружението са в резултат на устойчивите партньорства с институциите, отговорни за сформиране на здравните политики на българско и европейско ниво, общините, медиите, пациентите, съсловните организации, фармацевтичната индустрия и много други, като заедно постигнахме изключителни успехи по посока подобряване на достъпа до информация, ранна диагностика и лечение в страната.

Благодарим на множеството ни партньори за ползотворното сътрудничество и подкрепа!

Translate »