Магистратите постановяват още, че престоят в болница за процедурата, която има извънболнички алтернативи, увеличава риска от заразяване с COVID-19

Върховният административен съд (ВАС) спря действието на въведените от здравната каса на 15 август нови изисквания за диагностика на хепатит С, които предполагаха болничен престой и болезнени изследвания, за да могат да получат пациентите лечение. Това стана с мотив, че изискванията могат да доведат до значителни и трудно поправими вреди за пациентите.

До средата на август лечение можеше да бъде назначавано след две кръвни изследвания на цена от 10 лв. След това като основно изследване бе върната стара процедура по болезнена биопсия и престой в болницата по клинична пътека на стойност 1700 лв. пациентското сдружение „ХепАктив“ обяви, че ще обжалва в съда тези изисквания като нехуманни и морално остарели. Състав с председател съдия Диана Добрева на 2 септември е спрял действието на новите изисквания на НЗОК до влизането в сила на окончателно съдебно решение. Здравната каса има седемдневен срок да обжалва определението. На първия етап от делото тя не е представила становище в защита на нововъведените изисквания.

Съдът постановява и още едно много важно решение. Той приема, че като принуждава болните да постъпват в болница за преглед и изследвания, които могат да бъдат извършени извънболнично, НЗОК увеличава вероятността те, както и пребиваващите отпреди това в болницата лежащо болни пациенти и персоналът да се заразят с COVID-19. Това е първото решение на съда, в което се говори за това, че болничният престой по време на епидемия е рисков за болните хора.

Какво представляват новите изисквания

Хепатит С е едно от заболяванията, за които медицината откри лекарства, които окончателно го лекуват само за няколко месеца. То протича предимно безсимптомно и от него страдат хора, претърпели кръвопреливания, операции и стоматологични интервенции в миналото, както и пациенти, заразени по кръвен път чрез татуировки, употреба на наркотици, затворници и др. Приема се, че в България заразени са около 80 хил. души, но годишно се откриват и лекуват едва около 1% от тях, като печален принос за това имат и изискванията за започване на лечение.

Степента на увреждане на черния дроб от хепатит С, след която се предписват лекарства, се определя по три начина. Първият е чрез биопсия на черния дроб, която се провежда в болница и за която за НЗОК заплаща 1700 лв. Биопсията е болезнен и рисков метод, който световните дружества за изследване на черния дроб отричат като метод за диагностика от поне четири години насам. Вторият начин е чрез неболезнено ехографско изследване на черния дроб, наречено еластография, което може да се извършва в извънболничната помощ, но не се плаща от НЗОК. НЗОК обаче има условие това изследване да се прави с апаратура само от определени марки, която струва 100 хил. евро и се намира само в болници. Дори и големи болници със силно развита гастроентерология нямат точно такава апаратура и се налага пациентите да минават през биопсия.

Едва от декември миналата година за диагностициране на хепатит С бяха възприети кръвни изследвания на обща стойност 10 лв., които могат да се извършват в извънболничната помощ. Новите условия на НЗОК обаче премахват тези кръвни изследвания като алтернатива за започване на лечение и оставят биопсията и еластографията, както и пролежаването в болница като единствен вариант. Това решение е взето след настояване на група гастроентеролози, като останалите експерти, включително и председателят на дружеството, не са били уведомени.

Какво смятат пациентите

В искането си до съда сдружение „ХепАктив“ иска спиране на действието на изискванията, защото е налице реална възможност да настъпят значителни или трудно поправими вреди за болни от хроничен вирусен С хепатит пациенти, техните близки и българското общество като цяло. Според пациентското сдружение с изискването за болнична диагностика в случая НЗОК е поставила в непосредствена опасност живота и здравето на българските граждани, като ги принуждава да постъпват в болница за преглед и изследвания, които могат да бъдат извършени извънболнично, и с това се увеличава вероятността те, както и пребиваващите отпреди това в болницата лежащо болни пациенти, както и болничният персонал да се заразят с COVID-19.

Пациентите смятат, че изискванията забавят и силно затрудняват възможността да се получи лечение, а за задържаните и лишени от свобода пациенти то става невъзможно, тъй като изисква допълнителна охрана за болничен престой.

Според пациентите и еластографията води до излагане на пациентите на ненужен риск от COVID-19 поради необходимостта от престой в лечебно заведение за нейното извършване и заради задължението на пациентите да пътуват до болници, разполагащи с еластограф, в условията на епидемия.

Управителят на НЗОК не е взел становище по искането за спирането на действието на оспорените изисквания. От НЗОК обаче съобщиха, че ще обжалват определението на ВАС.

Източник: www.capital.bg

Категория:

Translate »