Световната здравна организация публикува наръчник с препоръки за проследяване на вирусните хепатити. Документът съдържа ключовите дейности, […]
Световният хепатитен алианс публикува днес за първи път официалните резултати от проучване сред пациенти, лекуващи се […]
Translate »