Характерно за хепатит В инфекцията е, че протича с по-тежко изразена клинична картина. Чернодробните ензими се […]
Translate »