Днес, 13 юли 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в пресклуб БТА се проведе пресконференция във връзка с предстоящото отбелязване на Световния ден за борба с хепатита. Участие в събитието взеха:

  • д-р Елена Тотева, главен експерт в отдел „Медицински и лекарствени експертизи“ в Националната здравноосигурителна каса;
  • доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация в България;
  • проф. д-р Красимир Антонов, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология” в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“;
  • доц. д-р Йордан Генов, завеждащ Трето отделение по хепатология в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”;
  • г-жа Снежана Георгиева, пациент с хепатит С, преминала лечение и излекувана;
  • д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“.

По време на пресконференцията доц. Йордан Генов представи информация за новостите в лечението на хепатит С и успехите на безинтерфероновите терапии, като по изнесени от него данни за периода 2016-2017 г. пациентите, включени в лечение с тези терапии в ИСУЛ, са 105, като от тях само 1 не се е повлиял.

Проф. д-р Красимир Антонов, сподели, че в клиниката на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ са преминали лечение 209 пациенти с различна степен на чернодробно увреждане, като 127 от тях, които са завършили пълния курс на лечението, са постигнали 100% изчистване на вируса. Останалите пациенти все още са на терапия, като се предполага, че процентът на повлиялите се ще бъде също толкова висок.

Според предоставени от д-р Радин Цонев данни (началник отделение по Гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда) успехите в лечението на пациентите с хепатит С са значителни, като в клиниката са преминали 193 пациента, а при 98 от тях се наблюдава траен вирусологичен отговор.

По време на събитието бяха изнесени за първи път данни за броя на хората в България, които са включени в лечение с безинтереферонови терапии, като д-р Елена Тотева, главен експерт в отдел „Медицински и лекарствени експертизи“ в НЗОК представи информация, според която до края на май 2017 г. повече от 1000 пациента реално се лекуват с безинтерферонови режими. Д-р Тотева подчерта, че именно поради съвместните усилия на всички заинтересовани страни и добрата колаборация с фармацевтичната индустрия е станало възможно да бъде осигурен достъп до лечение на повече пациенти.

Доц. Михаил Околийски представи част от акцентите в стратегията на СЗО за елиминация на хепатита до 2030 г., като според Регионалния план за действие се дефинират седем цели, които определят две основни насоки – акцент върху превенцията и лечението. По време на изложението си доц. Околийски представи и естеството на Програмна област „Вирусен хепатит“ в Двугодишното споразумение за сътрудничество между СЗО и МЗ, в рамките на която е започнат здравно-политическият диалог. Споразумението предвижда създаване на нормативна уредба, разпространяване на стратегическа информация и предоставяне на техническа помощ. Доц. Околийски акцентира върху нуждата от имплементиране на глобалната програма на регионално ниво чрез разписване на стратегически документ за България, който да е съобразен с нуждите на страната.

България се е ангажирала за създаването на Българска национална мултисекторна политика и стратегия за превенция и контрол на вирусния хепатит, базирани на локалния епидемиологичен контекст. Той подчерта, че към момента в България се наблюдава добър подход по отношение осигуряване на лечение на пациентите, като трябва същевременно да се акцентира върху превенцията и скрининга на заболяването.

„Примерът с лечението на хепатит C може да бъде посочен като модел за успех в осигуряването на достъп до иновативни терапии“, коментира д-р Хасърджиев и допълни, че „най-голямата бариера пред елиминацията на хепатит C в България, в момента, е липсата на скрининг“.

По време на пресконференцията беше предоставена информация за активностите, които НСБХ „Хепасист“ планира да реализира в рамките на кампанията за отбелязване на Световния ден за борба с хепатита – 28 юли. Акцент тази година е пославен върху диагностиката, с фокус върху възрастова група 40+, като рискови от гледна точка претърпели кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г. Именно затова ще се проведат скринингови акции сред служители в предприятия, като първата локация е завод „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“, където изследванията ще се състоят на 25 и 26 юли 2017 г. Допълнително, на 28 юли, ще се проведе информационна акция на територията на сградата на Народното събрание, която цели да привлече подкрепата на народните представители към световната кампания. Същевременно, като част от планираните активности е и стартирането на конкурс за журналисти, който цели да постави акцент върху необходимостта от скринингови програми, с цел елиминиране на хепатит.

След края на пресконференцията всички участници си направиха снимка пред специално създадено за кампанията пано, в унисон с визиите на Световния хепатитен алианс, като отправиха посланието си в подкрепа на пациентите с хепатит.

Всеки желаещ да подкрепи кампанията, може да го направи във Фейсбук като отправи своето лично послание за елиминация на хепатита в България. Посланието трябва да бъде придружено и от #NoHepBG.

Категория:

Translate »