„ХЕПАСИСТ“ – НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА е неправителствена, пациентска организация, създадена, за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита.

Основните цели на „Хепасист“ са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА

·  Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани.

·  Осигуряване на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит и подпомагане на достъпа на членовете на Сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения.

·  Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на тази част от обществото, която е засегната от болестта хепатит.

·  Организиране на публични дискусии, пресконференции образователни програми и др. на членовете на Сдружението с всички заинтересовани лица или институции.

·  Провеждане на акции за приобщаване в обществото на хора боледували или боледуващи от хепатит, техните семейства и всички заинтересовани лица.

·  Участие в проекти на правителството и неправителствени организации в области, сходни с целите на Сдружението.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХЕПАТИТА

·  Събиране и предоставяне на информация относно хепатит и хепатитно болните.

·  Производство, печат и разпространяване на рекламни и информационни материали за борба с хепатит.

·  Привличане, обучение и назначаване на доброволци, необходими за изпълнение на целите на Сдружението.


Translate »