Хората с декомпенсирана цироза трябва да бъдат с приоритет за ваксинирането за COVID-19, а имуносупресивната терапия […]
Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка и Заповеди №№ РД-01-20/15.01.2021г., и РД-01-52/26.01.2021г. на министъра […]
Визитка Проф. д-р Красимир Антонов, дмн, е ръководител на отделение „Диагностика, лечение и проследяване на болни […]
За пореден път Върховният административен съд защити правата на пациентите с хепатит С, връщайки в действие […]
Вирусният хепатит е една от водещите причини за смърт в световен мащаб. Близо милион и половина […]
Translate »