Увеличават се случаите на Хепатит Е у нас. Това каза за Clinica.bg доц. Георги Попов, началник […]
Епидемия от вирусен хепатит А е регистриран в община Бяла Слатина. От регионалната здравна инспекция във […]
Характерно за хепатит В инфекцията е, че протича с по-тежко изразена клинична картина. Чернодробните ензими се […]
Директно действащите антивирусни средства (ДДАС), за лечение на хепатит С при хронично болни над 18 годишна […]
Лекуването на бременни жени, диагностицирани с инфекция с хепатит C чрез 12-седмичен курс с директнодействащи антивирусни […]
Translate »