Центрове за лечение на хронични
вирусни хепатити в България

УМБАЛ „Св.Марина”

ул.”Хр.Смирненски” 1
Клиника по Гастроентерология

Екип хепатолози: проф. Искрен Коцев, д-р Ирина Иванова
тел. за връзка; 052/978 217; 052/ 978 249

УМБАЛ Плевен

ул. „Г. Кочев” №8А
Клиника по Гастроентерология

доц. Иванка Маринова
тел. за връзка: 064/210-53; 064/886 504; 064/ 886 505

УМБАЛ „Св. Георги“

База 2 бул. ′′Пещерско шосе′′ 66 ет. 9
Екип хепатолози: доц. Николай Кръстев, д-р Станчев, д-р Саватинова
тел. за връзка: 032/602 392

УМБАЛ „Каспела“

ул.′′София′′ 64, Блок 3, ет. 5 и 6
д-р Ефимия Чолакова – тел. за връзка: 032/ 645 997

УМБАЛ „Александровска”

ул.”Св. Георги Софийски” 1
Катедра по Пропедевтика на Вътрешните Болести

проф. Диана Петрова
тел. за връзка: 02/9230-223, 02/9230-228; 02/9280-228, 02/9280-223

УМБАЛ „Св.Иван Рилски”

бул.” Акад.Иван Гешов” 15
Клиника по Гастроентерология

Екип хепатолози: проф. Красимир Антонов, доц. Деян Желев, д-р Колчаковтел. за връзка:
– 02/952 37 25 – клиника по гастроентерология;
– 02/952 12 97 – канцелария
– 02/952 29 72
– лабораторията на проф.Антонов
– 02/952 37 44, 02/952 28 31 – записване на дата за хоспитализация. Записването по телефона става във вторник, сряда, и петък, между 12.00 и 13.30 часа.
– 0876/244 908 – записване на час за преглед при проф. Антонов. (м.с. Габриела отговаря на телефона)

Проф. Антонов, доц. Желев, и д-р Колчаков извършват прегледи на пациенти в клиниката по гастроентерология. Прегледите се извършват с предварително записване по телефона.

Приемни дни за проф. Антонов: понеделник и четвъртък, от 13:30 часа

Приемни дни за доц. Желев: вторник и сряда, от 13:30 часа

Приемни дни за д-р Колчаков: вторник, сряда и петък, от 9:00 часа

Консултативни кабинети

ул.”Цанко Церковски” 6
проф. Захарий Кръстев, тел. за връзка: 02/866 91 12

УМБАЛ „Царица Йоанна“

ул.”Бяло море” 8
Клиника по Гастроентерология

Екип хепатолози: доц. Йордан Генов, д-р Румяна Митова, д-р Евгения Пирьова
тел. за връзка: 02/943 25 90; 02/943 23 23; 02/943 23 05

ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – ВМА

ул.”Св.Георги Софийски” 3
Клиника по Гастроентерология

Екип хепатолози: проф. Крум Кацаров, д-р Томова, д-р Марина Конакчиева, д-р Симонова
тел. за връзка: 02/22 56 83; 02/922 54 35, 02/922 54 86
Телефон за записване за консултации с проф. Кацаров – 02/92 25 001

МБАЛ Токуда

бул. „Никола Вапцаров” №51Б,
Отделение по Гастроентерология

Екип хепатолози: д-р Розалина Балабанска, д-р Радин Цонев
тел. за връзка: 02/403 41 63; 02/403 49 50

УБ Лозенец

кв. Лозенец, ул. „Козяк“ № 1,
Клиника по вътрешни болести

Телефони на приемна: 02/9 607 681; 02/9 607 682; 02/9 607 683; 02/9 607 684; 02/9 607 685

УМБАЛ „Софиямед”

бул. „Г.М.Димитров“ №1
проф. Константин Чернев, тел. 0888/251 098
д-р Невин Идриз
Частен прием на проф. Чернев – ул.”Неофит Рилски”23
тел. за записване 02/98 79 810

Медицински институт на МВР

бул. „Скобелев“ 79
Клиника по Гастроентерология

доц. Диана Николовска, тел. за връзка: 02/982 15 67

МЦ „Св.Лука“

ул.′′ Стефан Караджа′′ 88
д-р Пенкова – тел. 042/ 60 31 83

Translate »